Tập huấn chuyên môn

Sinh hoạt chuyên đề ở trường Tiểu Học.

Sáng ngày 4/10/2017, được sự phân công của BGH trường TH Chánh Lộ, Cô Đặng thị Trang đã thay mặt Ban Chuyên môn của trường triển khai chuyên đề "Sinh hoạt chuyên đề ở trường Tiểu học" cho tất cả Giáo viên của trường.

Bài viết liên quan