Gặp mặt 20/11

Sáng ngày 20/11/2017 Đảng Ủy - UBND phường Chánh Lộ đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt cho toàn thể giáo viên hưu trí và giáo viên đang công tác tại địa phương.

Sáng ngày 20/11/2017 Đảng Ủy - UBND phường Chánh Lộ đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt cho toàn thể giáo viên hưu trí và giáo viên đang công tác tại địa phương.

Bài viết liên quan